Het Landelijk Logopedie Bedrijf

Ruim vijftien jaar geleden werd het Landelijk Logopedie Bedrijf (LLB) opgericht door Alinda Schoonen. Primaire producten van het bedrijf zijn alle preventieve en signalerende logopedische taken bij jonge kinderen op de basisschool en zelfs daarvoor. Inmiddels is het Landelijk Logopedie Bedrijf onder leiding van Alinda Schoonen uitgegroeid tot de organisatie die het vandaag de dag is. Het LLB verzorgt op dit moment de preventieve logopedie in de gemeente Ede, Renkum, Wageningen en Barneveld.

Jaarcontracten (dus geen wachtgeldregelingen e.d.)

Goede communicatie (regelmatig contact)

Goedkoop (zeer lage overhead)

Uitgebreid jaarverslag

Kwaliteit!

Standaard screening

Bij een standaard logopedische screening kies je ervoor om een grote groep kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd te screenen met eenzelfde instrument.

Lees verder 

Indicatiescreening

Bij een indicatiescreening kies je ervoor om een leerkracht/ pedagogisch medewerker te laten signaleren op afwijkende gedrag t.o.v. de normale taal-  en spraakontwikkeling . Deze kinderen komen dan in aanmelding voor een logopedische screening. Voorafgaand is het raadzaam om leerkracht/ pedagogisch medewerker te trainen in het leren signaleren.

Lees verder 

Kortdurend preventieve interventie

Hierbij wordt er gewerkt in groepjes (2 t/m 5 kinderen) aan eenzelfde doelstelling, denk bijvoorbeeld aan woordenschatuitbreiding of open mondgedrag.

Lees verder 

Voorlichtingen aan professionals

Bij een indicatiescreening is het belangrijk dat leerkrachten, pedagogisch medewerkers of consultatiebureaumedewerkers goede signaleerders zijn. Door hen te trainen in het verloop van de normale taal- en spraakontwikkeling, zijn zij kundig om afwijkend gedrag te signaleren en aan te melden voor een logopedische screening.

Lees verder 

Vragen? neem contact op

Mobiel: 06-52438368
E-mail: info@landelijklogopediebedrijf.nl