Visie van het LLB

Wie ben ik en wat is mijn visie:

Sinds 1996 ben ik afgestuurd logopedist, mijn eerste jaren heb ik gewerkt als logopedist in het basisonderwijs. Vervolgens werd ik afdelingshoofd van de afdeling logopedie. Uiteindelijk werd ik bureauhoofd bij de jeugdgezondheidszorg (GGD), waaronder de inzet van de logopedie een deel van mijn functie vulde.

Door al deze ervaringen was ik goed op de hoogte van het belang van de preventieve logopedie, de kosten ervan en de beperkte communicatie met gemeenten. Dat wilde ik dus allemaal anders doen.
Daarom ben ik, in mei 2006, mijn eigen bedrijf gestart. Nu na meer dan vijftien jaar staat er een goed lopende organisatie, met drie vaste ZZP-ers (Ageeth, Nienke en Marijke) dragen wij zorg voor de preventieve logopedie in de gemeente Ede, Renkum, Wageningen en Barneveld. Omdat ik er nog steeds van overtuigd ben dat logopedie een duidelijke plek moet hebben in het onderwijs en de peuteropvang en daar meerwaarde aan levert in het belang van ieder kind.
De goede communicatie met gemeenten en het samen een invulling geven aan het logopediebeleid, staan bij mij nog altijd bovenaan.
Mijn doelstelling is nog steeds om preventieve logopedie als betaalbaar product uit te zetten.
Ieder kind sterk in communicatie !!

Alinda Schoonen