Standaard screening

Bij een standaard logopedische screening worden groepen kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd gescreend middels een vaste methode. Vaak gaat het om groep 2 kinderen (alle vijfjarigen) of bij peuterspeelzalen/ kinderdagverblijven om de kinderen rond het derde jaar levensjaar.

Om tijdens een kort moment toch een goed beeld van het individuele kind te krijgen werken we met een goed screeningsinstrument dat dit mogelijk maakt. Het is een individuele test, in de vorm van een spelletje, die het kind samen met de logopedist op school, psz/kdv  doorloopt. Duur van de screening is ongeveer 20 minuten.

Onderdelen waar de logopedist op let bij het kind, zijn de volgende:

  • taalontwikkeling
  • spraakontwikkeling
  • gehoor
  • vloeiend spreken (stotteren/ broddelen)
  • stem
  • voorlopers voor de ontwikkeling van de lees- en spellingsvaardigheden