Indicatiescreening

Bij een indicatiescreening kiest men ervoor om kinderen door een ander te laten signaleren op mogelijke logopedische problematiek. Deze signaleerders kunnen zijn: de leerkracht/ pedagogisch medewerker, ouders, Centrum Jeugd en gezin, jeugdarts of de verpleegkundige van de GGD die de kinderen ziet bij een periodiek onderzoek.

Bij de indicatiescreening zal de logopedist vooral onderzoek doen naar de onderdelen waar de zorgvraag op gericht is.